Overdracht kleine watergangen

Gepubliceerd op 14 september 2016

Met ingang van 2017 onderhoudt het waterschap alleen nog de middelgrote en grote watergangen in ons beheergebied. Het onderhoud van de kleine watergangen wordt overgedragen aan de eigenaren van de aan de watergang grenzende grond. Op deze pagina leest u waarom hiervoor gekozen is, om welke watergangen het gaat en vindt u het antwoord op veel gestelde vragen.

Waarom overdragen?

De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de kleinere watergangen verschilde tot nu toe per regio. Door het onderhoud van de kleine watergangen per 2017 over te dragen wordt er uniformiteit gerealiseerd.

Zienswijze indien?

U kunt uw zienswijze indienen als de wijziging officieel ter inzage ligt, vanaf eind oktober 2016. Houdt voor de exacte data deze website in de gaten. Reacties die wij voor de officiële termijn ontvangen kunnen wij helaas niet meenemen in de procedure.

Contact

Staat uw vraag niet bij de 'veel gestelde vragen'?

Neem dan contact op met het waterschap via het contactformulier of via telefoonnummer 0314 369369.

Hoe werkt de kaart?

U kunt op de kaart hiernaast zien van welke (delen van de) watergangen wij het beheer en onderhoud gaan overdragen. Deze zijn weergegeven in rood. Als u in zoomt op een watergang worden de kadastrale perceelnummers van de aan de watergang grenzende percelen getoond.

U kunt verder kiezen of u de kaart als luchtfoto wilt bekijken of als topografische kaart met straatnamen en u kunt zoeken op postcode of adres. Volg onderstaande link als u wilt weten hoe u dit moet doen.

Over te dragen watergangen

Planning en procedure

Eind september zijn er informele informatiebijeenkomsten. De gewijzigde onderhoudsplicht in de ‘legger’ ligt vervolgens vanaf eind oktober 2016 zes weken ter inzage.

Wat behelst onderhoud?

U gaat (een deel van) een watergang onderhouden. Maar hoe moet dat? Welke werkzaamheden voert u uit en wanneer? Lees verder voor tips en aandachtspunten.

Nieuws/ updates