Zoeken

Wanneer kan bezwaar maken / mijn zienswijze indienen?

U kunt uw zienswijze indienen als de wijziging officieel ter inzage ligt. Dat is vanaf eind oktober 2016. Houdt voor de exacte data deze website in de gaten. Reacties die wij voor de officiële termijn ontvangen kunnen wij helaas niet meenemen in de procedure.

Tijdens de informatie-avonden kunt u dan ook geen zienswijze indienen. Tijdens deze avonden beantwoorden wij uw vragen en kunnen wij samen met u kijken naar de kaart en de over te dragen watergangen.