Zoeken

Ik ben niet de eigenaar van de aan de watergang grenzende grond, maar ik heb wel een brief gekregen. Moet ik nu het onderhoud gaan plegen?

Wij hebben brieven gestuurd aan de eigenaren van percelen binnen 10m van de watergang. De adressen zijn automatisch gegenereerd. In sommige gevallen ligt er nog een strook grond tussen uw grond en de watergang. In dat geval dragen wij het onderhoud niet aan u over maar aan de eigenaar van de direct aan de watergang grenzende grond.