Zoeken

Ik ben wel de eigenaar, maar niet de gebruiker van het perceel, hebben de pachters/gebruikers ook een brief ontvangen?

Nee, alleen eigenaren hebben een brief ontvangen. Informeer a.u.b. uw pachter(s)/ gebruikers over de veranderende situatie en de informatiebijeenkomsten.