Zoeken

De gronden aan de linker en rechter zijde van de over te dragen watergang hebben verschillende eigenaren. Wie is nu verantwoordelijk voor het onderhoud?

U bent allebei verantwoordelijk voor het onderhoud aan uw deel van de watergang. U kunt natuurlijk onderling afspraken maken over hoe u het onderhoud onderling verdeelt.