Planning en procedure

Gepubliceerd op 29 augustus 2016

De gewijzigde onderhoudsplicht in de legger ligt vanaf 30 november 2016 t/m 11 januari 2017 ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen. Bekijkt u voor alle stukken en meer informatie over het indienen van een zienswijze de bekendmakingen in het Waterschapsblad.

Volgens planning dragen wij met ingang van het groeiseizoen 2017 het onderhoud van de watergang over en bent u verantwoordelijk voor het onderhoud. Met LTO is afgesproken dat de watergang nog twee jaar op de legger blijft. Het waterschap kan gedurende deze periode in bijzondere gevallen ingrijpen als er onenigheid ontstaat. In 2019 zal het waterschap na evaluatie beslissen of de watergang definitief van de legger zal worden gehaald.