Planning en procedure

Gepubliceerd op 29 augustus 2016

Eind september organiseren wij inloopbijeenkomsten om u te informeren en om vragen te beantwoorden. De gewijzigde onderhoudsplicht in de legger ligt vanaf eind oktober 2016 zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen. Houdt u voor de exacte data deze website in de gaten. Het is niet mogelijk om voor de officiële ter inzage legging al een zienswijze in te dienen.

Volgens planning dragen wij vanaf 2017 het onderhoud van de watergang over en bent u verplicht het onderhoud uit te voeren. Met LTO is afgesproken dat de watergang nog twee jaar op de legger blijft. Het waterschap kan gedurende deze periode in bijzondere gevallen ingrijpen als er onenigheid ontstaat. In 2019 zal het waterschap na evaluatie beslissen of de watergang definitief van de legger zal worden gehaald.