Waarom overdragen?

Gepubliceerd op 26 augustus 2016

Het waterschap voert het regionale waterbeheer uit. De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van een watergang verschilden tot nu toe per regio. Soms was het waterschap verantwoordelijk, soms de grondeigenaar die zijn gronden aan de watergang heeft. Dit komt door de lange historie van samengaan van kleinere waterschappen tot het Waterschap Rijn en IJssel dat het nu is.

De situatie leidde tot onduidelijkheden en ongelijkheden in de regio. Het bestuur van het waterschap heeft daarom, na een pilot, besloten hier één lijn in te trekken. Het onderhoud van kleine watergangen wordt daarom vanaf 2017 in het hele werkgebied overgedragen aan de eigenaren van de aan de watergang grenzende grond. Zo blijft de benodigde waterafvoer gegarandeerd en wordt er uniformiteit gerealiseerd.