Planning en fasering

Gepubliceerd op 30 oktober 2014

Hans Jansen is in het najaar van 2015 gestart met de renovatie van de molengebouwen. Het waterschap start in maart 2016 met de renovatie van de stuw en brug. Naar verwachting zijn in juli 2016 alle werkzaamheden gereed. De waterraderen zijn dan weer teruggeplaatst en met een van deze raderen wordt dan zelfs ook energie opgewekt.

.