Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 30 oktober 2014

Waterschap Rijn en IJssel, de gemeente Winterswijk en projectontwikkelaar Hans Jansen herstellen watermolencomplex Den Helder. Watermolencomplex Den Helder bestaat uit een oliemolen (Olliemölle), een korenmolen, een stuw en een brug over de Boven Slinge.

Watermolens

De beide watermolens, de oliemolen (Olliemölle) en de korenmolen worden gerestaureerd.  Projectontwikkelaar Hans Jansen plaatst bij beide molens de waterraderen terug. Hij realiseert hier unieke appartementen die medio 2016 beschikbaar komen.

Stuw

Het waterschap herstelt de kademuren, het vloedbed en de stuw. De stuw wordt gemoderniseerd waardoor hij straks automatisch en op afstand te bedienen is. Uiteraard blijft het uiterlijk van de stuw passend bij de omgeving.

Stuwrechten

Het waterschap neemt het eigendom van de stuw en de stuwrechten over van een particulier, de eigenaar van de Gulle Waard. Dat is bijzonder, want het was één van de laatste stuwen in Nederland die nog in particulier bezit was. Het stuwrecht is het recht om het water van een waterloop tot een bepaald peil op te stuwen (en daarmee het rad van een watermolen in beweging te brengen). Ooit mocht iedereen een watermolen of een stuw- of sluiswerk in een waterloop plaatsen, op voorwaarde dat anderen geen schade leden. Maar daar kwam verandering. Met de komst van het molenrecht werd ook stuwrecht ingesteld, vaak afgegeven door landheren. In de 20e eeuw is op veel plekken het stuwrecht afgekocht zodat beken rechtgetrokken, ‘genormaliseerd’ of ‘gekanaliseerd’ konden worden om de afwatering te verbeteren. Zie meer hierover bij 'historie'.

Brug

Gemeente Winterswijk is verantwoordelijk voor het herstel en onderhoud van de brug. Gelijktijdig met de renovatie van de stuw wordt de huidige brug, die in slechte staat verkeert, vervangen.  De brug wordt onderdeel van de openbare weg.