Planning en fasering

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Eind 2015 heeft het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) met een subsidiebeschikking het startsein gegeven voor de verkenningsfase.

In de verkenningsfase, die circa een half jaar gaat duren, zullen wij de technische mogelijkheden onderzoeken om de dijk te versterken. Hiervoor zijn een aantal onderzoeken noodzakelijk.

In februari en maart 2016 gaan we met de omgeving in gesprek. Wij zullen toelichten welke oplossingen er mogelijk zijn en wat de vervolgstappen zijn.

De uitvoering staat gepland voor medio 2017.