Waarom locatie Etten?

Gepubliceerd op 26 mei 2016

Waarom is het terrein rondom de rioolwaterzuivering in Etten een geschikte locatie voor het opwekken van windenergie?

Bij het zoeken naar geschikte locaties voor duurzame energie, richten wij ons op diverse locaties waar wij eigenaar van de gronden zijn, zoals onze rioolwaterzuiveringen.

Het waterschap heeft haar eigendommen laten onderzoeken op mogelijkheden en belemmeringen voor windenergie. Daarbij is rekening gehouden met noodzakelijke wettelijke afstand tot o.a. woningen, natuur en hoogspanningsleidingen. Het blijkt dat onder andere de locatie op en rond de waterzuivering in Etten geschikt zou kunnen zijn voor windenergie. Op de grond van het waterschap zouden maximaal twee molens kunnen staan en twee op naastgelegen gronden.

Er zijn meer kansrijke locaties in het werkgebied van het waterschap. Hierover gaan wij eerst met desbetreffende omwonenden en gemeenten in gesprek. Het staat nog niet vast of en op welke locaties daadwerkelijk windprojecten gerealiseerd kunnen gaan worden.