Energie uit water


Het waterschap wil 100% energieneutraal worden en zet daarom in op het opwekken van duurzame energie op en om haar eigendommen. Energie uit zon, wind, water en vergisting (biogas) zijn allemaal opties. Voor energie uit waterkracht stelt het waterschap nu haar watergangen ter beschikking aan initiatieven van derden. Het waterschap ondersteunt met kennis en advies. Bekijk waar de kansen liggen, welke projecten er al lopen en hoe je zelf een voorstel in kan dienen.

Contact

Wilt u een initiatief aanmelden of heeft u een vraag. Lees dan verder via onderstaande link.

Waterkracht kansenkaart

Kansenkaart energie uit waterkracht 2016

Spelregels

Lees alles over de spelregels, voorwaarden en aandachtspunten voor het realiseren van een initiatief.

Waterschap Rijn en IJssel heeft in kaart gebracht in welke beken en rivieren in de Achterhoek en Liemers de meeste energie uit waterkracht is op te wekken. Wij willen hiermee marktpartijen en particulieren de kans geven om duurzame energie op te wekken op onze eigendommen. Bij de stuw in Doesburg loopt al een traject om een waterkrachtcentrale te bouwen.  Lees verder

Nieuws en updates

Lopende waterkracht initiatieven

Stuw Doesburg (Doesburg)

indexfoto

Watermolen Den Helder (Winterswijk)

watermolencomplex den helder