Gezocht: nieuwe jeugdbestuurder

Gepubliceerd op 16 juni 2016

De Nederlandse waterschappen willen jongeren meer betrekken bij hun werk. De waterschappen vinden dat nodig omdat nadenken over waterbeheer betekent dat je ook moet nadenken over de toekomst. Zij willen graag dat de jeugd meedenkt over water, waterbeheer en waterschappen. Hiervoor is een aantal jaar geleden het Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur ingesteld.

Marouan-Moussi

Het Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur

Het Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur is een initiatief van de Unie van Waterschappen. Het heeft als doel jongeren te betrekken bij en te interesseren voor het werk van de waterschappen. Namens Waterschap Rijn en IJssel zit Marouan Moussi uit Velp in het bestuur. Zijn bestuurstermijn loopt per 31 oktober af, vandaar dat wij met ingang van 1 november een nieuwe jeugdbestuurder zoeken.

De activiteiten

Het jeugdwaterschapsbestuur biedt een podium voor jongeren om met elkaar van gedachten te wisselen en mee te denken over het waterbeheer in Nederland, nu en in de toekomst.

Daarnaast vormen ze het platform om voorstellen te doen voor de manier waarop de waterschappen het beste jongeren kunnen bereiken en betrekken bij hun werk.

Tenslotte kunnen de jeugdbestuurders door het eigen waterschap worden gefaciliteerd om watergerelateerde projecten in de eigen school of scholen uit te zetten. Waterschap Rijn en IJssel kan het jeugdbestuurslid natuurlijk ook voor eigen promotie- of educatiedoeleinden inzetten en bijvoorbeeld mee laten lopen met een medewerker in het veld.

De jeugdbestuurder heeft ongeveer acht keer per jaar een bijeenkomst met het landelijke jeugdbestuur (doordeweeks of op zaterdag). De jeugdbestuurder promoot tijdens deze dagen de waterschappen en deelt ervaring met andere jeugdwaterschappers. Zo gaat hij /zij bijvoorbeeld in gesprek met Tweede Kamer leden, de minister van Onderwijs. Ook leggen ze zandzakken in ‘Amersfoort aan Zee’ en op het Binnenhof. Op www.jeugdwaterschap.nl vind je meer informatie over de actuele activiteiten.

Waterschap Rijn en IJssel heeft een eigen blog waarin zowel activiteiten van de jeugdbestuurder als andere zaken die interessant zijn voor jongeren en educatie worden gedeeld: http://jeugdbestuurder.blogspot.nl/ . De nieuwe jeugdbestuurder krijgt hierin ook een rol.

Tijdsbesteding

Voor het jeugdbestuurslid betekent het gemiddeld zo’n acht uur per maand voor de voorbereidingen en het bezoeken van de bijeenkomsten. Een klein deel van deze bijeenkomsten kan plaatsvinden onder schooltijd. In overleg met de leerling en school wordt hierin naar een passende oplossing gezocht.

Wie wij zoeken

Wij zoeken per 1 november een nieuwe jeugdbestuurder. Wij denken zelf aan een leerling uit klas 3 havo, klas 3 /4 van het vwo of een MBO student. Wij zoeken een jeugdbestuurder die maatschappelijk betrokken, enthousiast, sociaal en leergierig is. Iemand die wel een extra uitdaging kan gebruiken.

Introductie waterschap

De jeugdbestuurder zal een kort introductieprogramma aangeboden krijgen door het waterschap. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een bezoek aan een zuiveringsinstallatie, gesprekken met medewerkers en/of bestuurders en het bekijken van enkele projecten in ons gebied. Dit alles natuurlijk in overleg met de kandidaat zelf.

Meer informatie

Wil je meer weten? Bel of mail dan Carmen Molenaar, c.molenaar@wrij.nl of (0314) 369 369. Heb je interesse? Mail je motivatie met cv dan voor 1 augustus naar communicatie@wrij.nl.