Zoeken

Extra pompen in IJssel voor voldoende water in Twentekanaal

Gepubliceerd op 28 juli 2022

Door de extreem lage waterstand op de IJssel hebben de gezamenlijke waterschappen Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen in samenwerking met Rijkswaterstaat besloten om extra pompen te plaatsen bij gemaal Eefde, net iets boven Zutphen. Met deze extra pompcapaciteit kan op korte termijn voldoende water in het Twentekanaal gepompt worden en vanuit daar worden verdeeld over de gebieden van de drie waterschappen. Het Twentekanaal is een belangrijke waterbron én doorvoerroute voor diverse functies. Denk hierbij aan scheepvaart, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening en recreatie. Ook in deze droge periode willen de samenwerkende partijen deze functies zo goed en zo lang mogelijk blijven bedienen.

De waterstanden op de IJssel staan extreem laag. De verwachting is dat dit de komende tijd aanhoudt. Hierdoor staan de waterstanden op de IJssel onder druk en zijn extra maatregelen nodig, zoals de tijdelijke extra pompen bij gemaal Eefde. De extra pompcapaciteit bij gemaal Eefde vormt overigens geen garantie op het uitblijven van watertekorten deze zomer. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) kan besluiten om de aanvoerhoeveelheid via gemaal Eefde te beperken, met het oog op eventuele problemen op de IJssel of het IJsselmeer. Van een dergelijk besluit is op dit moment geen sprake.

Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel: “Het is extreem droog. We nemen als waterschappen en Rijkswaterstaat onze verantwoordelijkheid door nu in te grijpen. Daarmee kunnen we een deel van ons gebied langer van water voorzien.  Onder normale omstandigheden kan met gemaal Eefde ruim 21 m3 water per seconde worden aangevoerd vanuit de IJssel. Vanwege de lage waterstanden op de IJssel kan het gemaal momenteel slechts 10 m3 water per seconde aanvoeren. De verwachting is dat deze situatie nog zeker acht weken aanhoudt.”

pomp1

pomp2