Zoeken

Alles over vergunningen en meldingen

Voor allerlei zaken die u wilt (laten) uitvoeren rondom uw huis, tuin, erf of bedrijf krijgt u te maken met regels van de overheid. Bij activiteiten die van invloed (kunnen) zijn op de waterkwaliteit in sloten en beken, de instandhouding van de watergangen en dijken en het grondwater, gelden ook regels van het waterschap. Ook bij het organiseren van evenementen in, langs of op het water kunnen regels van toepassing zijn.

De meldings- of vergunningplicht geldt zowel voor activiteiten die u zelf uitvoert als voor activiteiten die u laat uitvoeren. Voorbeelden van veel voorkomende activiteiten zijn:

 • een activiteit organiseren (bijvoorbeeld recreatieve activiteiten)
 • bouwen of aanplanten in de buurt van water of een dijk
 • een kabel of leiding leggen of verwijderen in de buurt van water of een dijk
 • een dam, met of zonder duiker plaatsen of verwijderen
 • afvalwater rechtstreeks lozen op oppervlaktewater/watergang
 • grondwater onttrekken en lozen door bodemsanering, bouwen of het leggen van leidingen (bronnering en grondwatersanering)
 • grondwater onttrekken voor koelwater, beregening, veedrenking en proceswater
 • water onttrekken aan oppervlaktewater
 • opknappen of schoonmaken in of bij oppervlaktewater/watergang
 • drainage aanleggen
 • grond of baggerspecie toepassen of hergebruiken (bijv. gedeeltelijke demping watergang)

Wij brengen geen kosten in rekening voor het in behandeling nemen van een aanvraag en het besluit daarop.

Relevante informatie

Op deze website vindt u ook:

Vindt u niet wat u zoekt? Kijk op:

Of neem contact met ons op.


Drukte bij aanvragen vergunningen

Vanwege de gevolgen van het Coronavirus is het erg druk door extra aanvragen voor een vergunning of vooroverleg. We werken hard om al uw vragen en aanvragen af te handelen met de snelheid zoals u van ons gewend bent. Door drukte of personele bezetting kan het voorkomen dat dit niet altijd mogelijk is. Dit zullen wij uiteraard altijd tijdig aan u aangeven. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wilt u weten wat het concreet voor u kan betekenen dan kunt u contact opnemen met de Vergunningen telefoon 06-52600942 (bereikbaar op ma t/m do van 9.00 t/m 12.00 en 13.00 t/m 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 t/m 12.00 uur)

Contact

Heeft u een vraag over uw vergunning of melding? Wilt u een aanvraag of melding indienen? Wij helpen u graag verder. Door vooraf contact met ons op te nemen, kunnen we u beter van dienst zijn.

Bel (0314) 369 783. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag: 9.00 -12.00 en 13.00 -16.00 uur of stuur een mail naar info@wrij.nl

Digitale aanvraag of melding

U kunt ook rechtstreeks naar Omgevingsloket online. U kunt hier een vergunningencheck doen. Via dit loket kunt u ook een geïntegreerde aanvraag indienen als u voor een activiteit zowel een omgevings- als een watervergunning nodig heeft.

Wilt u uw aanvraag op papier indienen? Download het aanvraagformulier van het Omgevingsloket. Deze kunt u dan handmatig invullen in insturen.