Zoeken

Impuls voor natuur en recreatie Buurserbeek, Schipbeek en Dortherbeek

Gepubliceerd op 20 april 2016

Negentien vispassages, 16,45 km beekherstel, 170.000 m3 waterbergingsgebied, nieuwe mountainbikeroutes en fiets- en wandelpaden. Dat is het resultaat van de zes projecten in en om de Buurserbeek, Schipbeek en Dortherbeek tussen Haaksbergen en Deventer. Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Overijssel voltooiden op woensdag 20 april 2016 deze projecten samen met alle betrokken partners en omwonenden. Hierdoor krijgt de natuur en recreatie in het gebied een impuls.

De oevers zijn aangepast waardoor deze vriendelijker zijn voor planten en dieren. De beken zijn vispasseerbaar gemaakt, zodat de vissen geen barrières meer ondervinden van de stuwen. Daarnaast zijn er nieuwe fietspaden, mountainbike paden en wandelpaden aangelegd en kan de Buurserpot weer varen bij Lankheet. Ook zijn de kades van de beek op sommige plaatsen aangepast, waardoor het water bij heftige regenbuien doorgeleid wordt naar waterbergingsgebieden en wateroverlast elders voorkomen wordt. Op deze manier versterken we de natuur en recreatie in het gebied en spelen we in op de gevolgen van klimaatveranderingen.

De zes projecten vloeien voort uit de overeenkomst Zuidwest Twente die provincie Overijssel en Waterschap Rijn en IJssel hebben gesloten in 2008 in het kader van het provinciaal Meerjarenprogramma.

20160420_14061320160420_14242020160420_142750