Klimaatlessen wereldwaterdag

ZÓ HOOG

EN... WAT NEEM JIJ DAN MEE NAAR DE ZOLDER?

Op 22 maart is het wereldwaterdag

Wij geven graag een gratis klimaatles op jouw school! Aan deze les koppelen we de actie #zohoog. De les is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8.

Wat gaan we doen in de klimaatles?

  • Wat is ‘het klimaat’ eigenlijk?

  • Wat zijn de gevolgen voor het klimaat als ik later groot ben?

  • Vraag ‘Wat neem je mee naar zolder bij hoogwater?’

  • Hoe hoog is het water op school zonder dijken? We gaan met z’n allen naar buiten en op het schoolgebouw met krijt aangeven hoe hoog het water komt als er geen dijken zouden zijn. Kan de school niet onder water komen? Dan komt dit onderdeel te vervallen.

Win-Water-Foto-Actie

Maak een leuke foto van de klimaatles en stuur deze naar communicatie@wrij.nl. De klas met de leukste foto van de klimaatles krijgt een gratis bezoek en vervoer naar het Nederlands Watermuseum in Arnhem.

Meld je aan!

Meld je klas aan via het aanvraagformulier.