Mest in watergang na geknapte mestsilo

Gepubliceerd op 24 februari 2017

Vanochtend ontving Waterschap Rijn en IJssel een melding dat er, waarschijnlijk gisteravond tijdens de storm, in Aalten een mestsilo is geknapt. Hierbij is naar schatting ongeveer 2000 m3 mest in een watergang gestroomd die uitkomt in de Schaarsbeek

Schade beperken

Er zijn en worden nu volop voorzieningen getroffen om de mest welke op het perceel is achtergebleven op te ruimen. De mest is via een kleinere watergang in de Schaarsbeek gestroomd. Door de vele regen van gisteren is de afvoer in de beken erg hoog. Hierdoor is afdammen van de Schaarsbeek om te verdere verspreiding van de mest tegen te gaan helaas niet mogelijk. We onderzoeken momenteel of het ondanks de hoge afvoer wel mogelijk is om achtergebleven mest in de eerste (kleinere) watergang op te ruimen.

Monitoren

De late constatering van het voorval in maakt dat een groot gedeelte van de mest al met het water in de beek is weggespoeld. Hoewel de mest door de hoge afvoer heel sterk verdund is en de temperatuur laag is, is het mogelijk dat de komende uren op beperkte schaal vissterfte optreedt. We houden de situatie goed in de gaten en monitoren of de mest echt wegspoelt en niet elders tot problemen leidt.