Vergadering commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 27 november 2018

Gepubliceerd op 23 november 2018

Vergadering van de commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken, te houden op dinsdag 27 november 2018 om 16.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

1. Opening

2. Vaststellen concept Archiefverordening 2018
voorstel (pdf, 36 kB)
bijlage (pdf, 267 kB)

3. Aanbesteding accountantsdiensten en benoeming accountant
voorstel (pdf, 149 kB)

4. Rondvraag

5. Sluiting