Zoeken

Waterschap gestart met werkzaamheden bij de Buurserbeek en Zoddebeek

Gepubliceerd op 29 maart 2018

De Buurserbeek op het traject van de grens-Braambrug en de Zoddebeek worden aangepast zodat het risico op wateroverlast bij grote regenval verminderd wordt. Het waterschap heeft in overleg met de omgeving de afgelopen jaren gewerkt aan een inrichtingsplan waar verschillende partijen voordeel bij hebben. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en duren tot ongeveer november 2018.

Buurserbeek

De terreinen langs de Buurserbeek worden de komende tijd verlaagd om meer ruimte te geven aan het water. De vrijkomende grond wordt gebruikt om kades op te hogen. Een aantal oevers wordt verstevigd met natuurlijk materiaal en we verbreden een vispassage.
Aannemer Hoftijzer uit Aalten is bijna klaar met het kappen van bomen en struiken daar waar werkzaamheden moeten plaatsvinden. Ook zijn enkele terreinen gemaaid om te voorkomen dat in het hoge gras vogels gaan broeden tijdens de uitvoering. Het werk wordt in fasen uitgevoerd zodat de natuur er zo min mogelijk last van heeft. Zo wordt bij de Braambrug pas (Programmatische Aanpak Stikstof) na het broedseizoen vegetatie verwijderd en de beek verruimd.

Zoddebeek

Bij de Zoddebeek schonen we de zandvang (lokale verbreding van de beek waarin zand sedimenteert zodat het niet de beek stroomafwaarts verondiept) op. Daarnaast creëren we een gebied waar water tijdelijk ‘geparkeerd’ kan worden in perioden met veel afvoer. Dat noemen we een inundatiegebied. Ook wordt de Zoddebeek verbreed en verdiept. Dit begint bovenstrooms. Er wordt steeds op één traject gewerkt zodat de rest van het waterleven zo veel mogelijk ongestoord blijft. De aannemer wacht in ieder geval met het verruimen van de beek totdat de meeste libellenlarven uit het water gekropen zijn en zich omgevormd hebben tot libel. Dit is halverwege de zomer. Voor die tijd wordt mogelijk wel gewerkt aan de nieuwe vistrappen.
Het is nu broedseizoen en er zijn ook veel andere dieren die paaien (het voortplantingsgedrag van vissen) en jongen hebben. We houden goed in de gaten of er geen soorten onnodig verstoord worden. Indien nodig passen we de werkzaamheden aan.

Wekelijkse inloop

Wekelijks houdt het waterschap met de aannemer een inloop-uur. U kunt dan binnenlopen met vragen over het project. Het inloop-uur is op donderdag van 9.00-10.00 uur in de bouwkeet aan de Munsterdijk bij huisnummer 16a.