Zoeken

Vergadering 27 november 2018

Gepubliceerd op 7 december 2018

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 27 november 2018 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf

2. Vaststellen agendavoorstel
Agenda (pdf, 33 kB)
3. Aangepast voorstel inzake aanpassing belastingstelsel
voorstel (pdf, 358 kB)
bijlage 1 (pdf, 528 kB)
bijlage 2 (pdf, 566 kB)

4. Sluiting
conceptverslag (pdf, 139 kB)

audioverslag