Zoeken

Grensregio’s Nederland-Duitsland bestrijden samen overlast door extreem weer

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Bocholt, Münster, Hengelo (Ov.) en Zutphen gaan samen met de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel de effecten van extreme neerslag, hitte en droogte binnen stedelijk gebied bestrijden. Ze doen dit met steun van de Europese Unie in het project Waterrobuuste Steden (Wasserrobuste Städte). Tijdens het project worden in de vier steden 12 projecten uitgevoerd.

Door klimaatverandering krijgen de steden in Oost-Nederland en West-Münsterland vaker te maken met extreme neerslag, hitte en droogte. De effecten daarvan – bijvoorbeeld wateroverlast, watertekorten, slechte waterkwaliteit en hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) - laten zich ook nadrukkelijker voelen. Tegelijk trekken water- en wateroverlast zich niets aan van landsgrenzen. Door samen te werken en van elkaars sterke punten te leren verwachten de Duitse en Nederlandse steden en waterschappen meer en betere resultaten te boeken in het ‘waterrobuust’ maken van stedelijk gebied.

12 deelprojecten

In de periode 2019-2021 worden 12 samenwerkingsprojecten opgezet en uitgevoerd. Alle projecten maken deel uit van een breder plan van de betreffende stad of waterschap. De projecten focussen op 3 zaken:

1 Overlast voorkomen: het ruimtelijk aanpassen van alle watergangen in en om de stad.

2 Overlast beperken: overige aanpassingen aan de fysieke ruimte in de stad.

3 Overlast bestrijden: effectief optreden bij extreme neerslag en droogte.

Waterschap Rijn en IJssel werkt met Duitse en Nederlandse partners samen in de volgende deelprojecten:

  • Aanpassen wateraanvoer Vierakkerse Laak bij Zutphen (i.s.m. gemeente Zutphen en Bocholt)
  • Perspectief voor wateropvang langs de Bocholter Aa (i.s.m. Bocholt)
  • Waterrobuuste wijken Zutphen (i.s.m. gemeente Zutphen en Münster)
  • Waterbeheer treft landbouw voor een betere wateropvang in Bocholt (i.s.m. Bocholt)
  • Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) historische vesting Zutphen en aanpassing Vispoortgracht’ (i.s.m. gemeente Zutphen en Münster).

De projecten starten in 2019. Inwoners van Zutphen en Bocholt en agrariërs bij Bocholt worden actief betrokken. Zie de bijlage voor een concrete beschrijving van de projecten.

INTERREG

Het project Waterrobuuste Steden is mogelijk dankzij INTERREG, een subsidieprogramma van de EU. De provincies Gelderland en Overijssel en de deelstaat Nordrhein-Westfalen leveren ook een financiële bijdrage. De opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld met andere gemeenten en overheden in de grensregio. De partners willen de samenwerking ook na afloop van het project voortzetten.