Zoeken

Definitieve uitslag verkiezingen

Gepubliceerd op 25 maart 2019

De definitieve opkomst voor de verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel is 53,7%. Dit is 8,7% meer dan bij de vorige verkiezingen en 3,2% meer dan de landelijke opkomst. In totaal hebben 271.755 mensen hun stem uitgebracht. De definitieve zetelverdeling wijkt niet af van de voorlopige uitslag en is als volgt:

Zetelverdeling 2019:

Partij

Aantal stemmen 2019

Zetels 2019

Zetels 2015

Verschil

CDA

54.699

5

6

-1

Water Natuurlijk

53.195

5

5

0

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

45.582

4

3

+1

VVD

40.285

3

3

0

Vrienden van de Berkel

28.465

2

2

0

50PLUS

17.236

1

1

0

AWP niet politiek wel deskundig

14.997

1

1

0

Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen

10.827

1

1

0

Geborgde zetels

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)

2

2

Land- en Tuinbouworganisatie (LTO (land en tuinbouw organisatie))

3

3

Kamer van Koophandel/VNO NCW

3

3

Van de 30 bestuursleden zijn er 20 mannelijke en 10 vrouwelijke bestuursleden. Het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel wordt op 28 maart 2019 geïnstalleerd.

Hertelling

Het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel heeft onregelmatigheden geconstateerd op twee stembureaus in gemeente Oost Gelre. Daarom zijn de relevante stemmen opnieuw geteld. Deze hertelling heeft ertoe geleid dat één kandidaat met voorkeursstemmen in het algemeen bestuur kan komen.

Informateur

Frank Wissink, lijsttrekker van de fractie met de meeste stemmen, heeft inmiddels initiatief genomen om een informateur te zoeken waar alle partijen het mee eens zijn. Dit is de heer L.J.E.M. (Luciën) van Riswijk, burgemeester van gemeente Zevenaar geworden. Zijn opdracht is om te adviseren over een bestuursprogramma op hoofdlijnen en een college met een groot draagvlak.

Zetels algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel bestaat in totaal uit 30 personen. 22 zetels worden verdeeld aan de hand van de verkiezingen van 20 maart. De overige 8 zetels zijn zogenoemde geborgde zetels. Deze verdeling is bij wet bepaald. Het algemeen bestuur staat onder leiding van dijkgraaf Hein Pieper.