Vissterfte in deel Osink-Bemersbeek

Gepubliceerd op 18 juni 2019

Maandagmiddag 17 juni is via een hemelwaterafvoer van het gemeentelijk rioleringsstelsel chloorhoudend water in de Osink-Bemersbeek terecht gekomen ter hoogte van de Meester Meinenweg in Kotten (Winterswijk). Als gevolg hiervan zijn over een traject van 200 meter circa 500 tot 1000 dode vissen aangetroffen, waaronder veel beekprikken. Waterschap Rijn en IJssel heeft gezamenlijk met gemeente Winterswijk zo snel mogelijk de uitstroom van het hemelwaterriool afgedamd om verdere aanvoer te voorkomen. Bovendien is een deel van de beek met schoon water doorgespoeld, en zijn tachtig vissen die nog in leven waren overgezet naar een ander deel van de beek waar het water nog wel schoon is. De gemeente Winterswijk en het waterschap onderzoeken de herkomst van de lozing. Het waterschap voert de komende dagen extra inspecties uit bij de beek.