Drainage- en beregeningsbeleid opnieuw ter visie

Gepubliceerd op 4 juni 2020

Het nieuwe drainage- en beregeningsbeleid van Waterschap Rijn en IJssel ligt opnieuw ter visie. Gedurende deze periode kunnen belanghebbende een zienswijze indienen. Lees wat de drainage- en beregening inhoudt, wat de wijziging inhoudt en wat dit voor u betekent.

Opnieuw ter inzage

Het nieuwe drainage- en beregeningsbeleid lag al ter inzage tot 20 april 2020.  Deze procedure viel helaas samen met het intreden van de corona-maatregelen waardoor geplande inzage- en inloopmomenten niet door konden gaan. Om zoveel mogelijk inspraakmogelijkheden te bieden, doorloopt het waterschap de procedure nogmaals. Dit maakt het ook mogelijk nog enkele correcties in de kaarten toe te passen bij de Natura2000 gebieden in Overijssel, ’t Zwillbrock en de Winterswijkse beken.