Samen tegen droogte

Gepubliceerd op 7 juli 2020

Om de Achterhoek en haar bewoners, bedrijven en natuur veerkrachtiger te maken voor onvoorspelbare weersextremen, is er eind 2019 gestart met de ´Verkenning Droogte Achterhoek’

Vitens (drinkwaterbedrijf), Waterschap Rijn en IJssel, tien gemeenten, natuurorganisaties, provincie Gelderland en LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord hebben deze ´verkenning´ inmiddels afgerond. Zij gaan aan de slag met een lange termijn visie voor het hele gebied, ook delen zij hun kennis hierover en wordt nieuwe kennis intensiever samen ontwikkeld.

De drie bestuurlijk trekkers: burgemeester Joost van Oostrum, dijkgraaf Hein Pieper en gedeputeerde Peter van ’t Hoog werken samen aan een nadere invulling voor het vervolg.
Zij krijgen hierbij de brede steun en medewerking van de betrokken organisaties.

Over de inzet en organisatie van de gezamenlijke aanpak van de droogte, voor de korte en voor de lange termijn, wordt in september besloten.

De bestuurders van de betrokken partijen