Meld dode (water)vogels

Gepubliceerd op 17 november 2020

In Nederland heerst vogelgriep. Daarom is ook Waterschap Rijn en IJssel extra alert. Ziet u in of direct aan het water meerdere dode (water)vogels op één plek? Raak de dode dieren niet aan en meld ze bij het waterschap via 0314 369369. Wij ruimen de vogels op. Als wij vogelgriep vermoeden bewaren wij de vogels voor nader onderzoek.

In Nederland is in oktober 2020 bij wilde vogels pluimveebedrijven Vogelgriep ontdekt. De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen en om het risico op besmetting tegen te gaan. Zo geldt er voor commerciële bedrijven een landelijke ophokplicht. Rondom de besmette bedrijven gelden aanvullende maatregelen.