Zoeken

Hoog Water in de Rijn en IJssel

Gepubliceerd op 8 februari 2021

Het waterpeil in de grote rivieren stijgt. Sinds maandag 1 februari is de waterstand in de Rijn bij Lobith gestegen naar meer dan 13 meter boven NAP. Vanaf deze waterstand wordt het waterschap extra alert. We verwachten dinsdag 8 februari een waterstand van ongeveer 14.55 meter boven NAP bij Lobith. Dit kunnen de dijken prima aan en is geen uitzonderlijke situatie. Deze hoge waterstand komt ongeveer een keer in de twee tot drie jaar voor.  Het waterschap is wel alert en houdt de situatie goed in de gaten.

Uiterwaarden lopen onder

Bij waterstanden als deze lopen uiterwaarden onder water. Ook kunnen lage delen van kaden in bijvoorbeeld Arnhem en Tolkamer overstromen. Dit is niet erg. Deze delen worden dan afgezet door gemeenten. Het water in de rivieren staat tegen de dijken aan. Daardoor kan aan de andere kant zogenaamd kwelwater naar boven komen. Dat is water dat door de druk van het rivierwater uit de grond omhoog wordt gedrukt. Kwelwater kan zorgen voor overlast bijvoorbeeld in kelders en kruipruimtes van huizen of op laaggelegen percelen. Het is een normaal verschijnsel en kan geen kwaad voor de dijk.

hoog water caroussel
Hoog water in de IJssel

Volle beken en sloten

Het water in onze beken en sloten staat ook hoog. Dat komt omdat het afgelopen periode veel heeft geregend. Ook voor de komende dagen wordt nog regen verwacht. De beken kunnen nu niet vrij in de IJssel en de Rijn stromen. Dat komt omdat het water in de rivieren hoger staat dan dat van de beken. Daarom staan alle gemalen van waterschap nu aan. Deze pompen het water van de beken in de rivieren. Dit pompen gaat minder snel. Daarom kunnen de sloten voller zitten dan anders. Dit levert vooralsnog geen problemen op.

De Oude IJssel stroomt veel sneller dan normaal door de grote toevoer van water. Sluis de Pol in Etten is gestremd om schade aan boten en schade aan de sluis tijdens het schutten te voorkomen.

IMG_8053
gemaal pompt het water

Waterschap alert

Het waterschap houdt de waterstanden goed in de gaten. De belangrijkste dijken worden 1 keer per dag geïnspecteerd. Plaatsen die de komende dagen onder zullen lopen moeten worden leeggeruimd. Achter de schermen treffen we veel voorbereidingen zodat we extra maatregelen kunnen nemen als het water verder stijgt. Deze maatregelen zijn vastgelegd in uitgebreide draaiboeken. Deze draaiboeken zijn ook aangepast aan de huidige corona-maatregelen.

Verwachtingen

In de loop van de week wordt duidelijk hoeveel de Rijn nog verder zal stijgen. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid regen en smeltwater in het stroomgebied van de Rijn. De meest actuele verwachtingen laten zien dat de Rijn na het weekeinde weer zal dalen.

Kijken? Geef elkaar de ruimte

Hoogwater is indrukwekkend om te zien. Ga je kijken naar het hoge water? Vermijd drukte en houd je aan de geldende corona-maatregelen. Respecteer afzettingen en geef de mensen van het waterschap de ruimte om hun werk te doen.  Zorg dat dijken en kaden te allen tijde goed toegankelijk blijven voor ons materieel.

Hoog water voor web
Hoog water 1 feb 2021


Bekijk de vlogs van onze dijkbeheerders

Vlog 9 februari

Vlog 8 februari

Vlog 7 februari

Vlogs 5 feb

Vlog 4 februari

vlog 3 februari 2021

Vlog 2 februari 2021

Vlog 1 februari 2021