Valse emails in omloop

Gepubliceerd op 2 juni 2021

Let op! Er zijn meerdere valse (phishing) emails in omloop. Eerst namens mijn.overheid en nu namens Waternet, waarin staat dat je waterschapsbelasting moet betalen met een betaallink. Deze mail is NIET van Waternet en NIET van het waterschap!

KLIK NIET OP DE LINK EN VERWIJDER DE MAIL.

Het waterschap stuurt nooit e-mails met betaallinkjes. De belasting voor het waterschap wordt alléén verstuurd per post of via de Berichtenbox van Mijn Overheid (als je dat hebt aangegeven). De afzender is dan het belastingkantoor GBLT. (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) Zij innen de belasting voor Waterschap Rijn en IJssel.

Heb je vragen of twijfel je over je belastingaanslag, neem contact op met GBLT: 088-064 55 55.

Meer info: www.gblt.nl/phishing