Zoeken

Tweede maaironde dijken vervroegd

Gepubliceerd op 17 juni 2021

Waterschap Rijn en IJssel start eerder dan normaal met de tweede maaironde van de dijken tussen Spijk en Doesbrug. Dat is nodig om een stevige grasmat, en dus sterke dijken, te behouden.

Gefaseerd maaien

Onze dijken maaien we gefaseerd. Dat betekent dat we de binnen- en de buitenkant van de dijk niet tegelijk maaien. Ook maaien we niet over de gehele lengte van een dijk tegelijk. In principe blijft over de totale lengte van de dijk altijd 50% begroeiing staan. Hier kunnen o.a. dieren hun toevlucht zoeken. Omdat dit jaar de begroeiing op de dijk door de weersomstandigheden erg hard groeit, moeten we bepaalde delen van de dijken tussen Spijk en Doesburg eerder maaien dan we eigenlijk zouden willen. Daarom starten we  met de tweede maaironde in de week van 21 juni, in plaats van half juli.

We snappen dat een begroeide en bloeiende dijk er mooier uitziet en leefgebied biedt aan insecten en vogels. Een goede en sterke dijkvegetatie is belangrijk voor de bescherming tegen hoog water en krijgt hiermee prioriteit. Een goede en sterke begroeiing op de dijk draagt ook bij aan de biodiversiteit, zelfs als we nu moeten maaien.

veel begroeiing op de dijken
De begroeiing op de dijken staat erg hoog door het groeizame weer.

Extra controles op bijzondere planten en broedvogels

Omdat de begroeiing zo hoog staat en het broedseizoen nog niet is afgelopen, voeren we voorafgaand aan het maaien extra controles uit. Ecologen controleren de dijken op bijzondere planten en beschermde dieren. Waar nodig, worden de groeiplaatsen van planten gemarkeerd. ’s Ochtends  controleren wij het traject dat we gaan maaien met een drone met infrarood/warmte camera en/of we lopen het hele traject af om te controleren op broedende vogels en andere dieren. Zo hopen wij zoveel mogelijk planten en dieren te ontzien.

Een sterke grasmat is een sterke dijk

De dijk ontleent zijn stevigheid voor een groot deel aan de grasmat. Een kruidenrijke grasmat is ideaal. Door het relatief natte voorjaar en het warme weer is het erg groeizaam weer. Aan de binnenkant van de dijken staat op sommige plekken nu heel hoge begroeiing. Als het gras nóg hoger wordt en het wordt nat, dan gaat het gras plat op de grond liggen. Dan kunnen we het gras niet meer maaien zonder de dijktaluds te beschadigen. De dijk wordt dan minder stevig en beschermt het gebied erachter niet meer optimaal tegen hoogwater. Dat willen we voorkomen.