Zoeken

5 juli: Waterschap Rijn en IJssel en LTO Noord gaan online met boeren in gesprek over aanpak droogte

Gepubliceerd op 1 juli 2021

Waterschap Rijn en IJssel en LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord houden op maandag 5 juli van 20.00 - 21.00 uur een gratis online-bijeenkomst (webinar) over droogte speciaal voor agrariërs in de Achterhoek en de Liemers. De bijeenkomst met als titel ‘Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland’ heeft als doel kennis en ervaringen te delen, handvatten te bieden en antwoord te geven op vragen als: perceel te nat of juist te droog? Wat kan? Wat werkt? Wie helpt? Aanleiding is de klimaatverandering, en de mogelijke gevolgen en oplossingen voor de agrarische bedrijfsvoering, nu en in de toekomst.

Daniël Nieuwenhuis, gebiedsmakelaar van Waterschap Rijn en IJssel en Henk Jolink, gebiedsmakelaar namens Land- en Tuinbouworganisatie LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord, zitten normaliter aan de keukentafel bij boeren. Eenmalig delen ze op maandagavond 5 juli online hun kennis en ervaring over (subsidie)mogelijkheden, wateropslag, druppelirrigatie of het plaatsen van een boerenstuw. Ze denken mee vanuit de boerenpraktijk, begeleiden in hun werk een eventuele subsidieaanvraag en gaan voor een goede en snelle oplossing.

Tijdens de bijeenkomst is er alle tijd voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen. Het is mogelijk na de bijeenkomst een afspraak te maken met Nieuwenhuis of Jolink voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek over de kansen en mogelijkheden voor het bedrijf.

Waterschap Rijn en IJssel en LTO Noord willen alle boeren in het gebied de kans geven deze gratis bijeenkomst bij te wonen.


Heb je vraag of opmerking voor hen? Geef het nu al door. Dat kan via deze aanmeldlink voor de webinar.

Aanmelden kan tot maandag 5 juli 19.00 uur.

Klimaatverandering

De afgelopen jaren heeft onze regio te kampen gehad met extreme droogte. Een gevolg van klimaatverandering, net als meer regen, hitte en grotere risico’s van overstroming. Als Waterschap Rijn en IJssel nemen we in samenwerking met boeren verschillende droogtemaatregelen om het beschikbare water zo lang mogelijk vast te houden in beken en rivieren. Bijvoorbeeld door extra hoge waterpeilen in te stellen, extra stuwen en schotten in de sloten te plaatsen, duikers af te sluiten, minder vaak de sluizen te openen voor de scheepvaart en vispassages te sluiten wanneer dat nodig is. Zie voor meer informatie: https://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/elke-druppel-grond/

LTO Noord werkt onder meer samen met waterschappen in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer aan projecten gericht op beter water- en bodembeheer. Voldoende en schoon water is van cruciaal belang voor gezonde gewassen en een goede ruwvoerproductie. Kijk voor de mogelijkheden in Gelderland:
https://agrarischwaterbeheer.nl/system/files/documenten/daw_spreadzoetwatervoorziening_gelderland_online_def_0.pdf

Foto stuw

Fotobijschrift : Om zoveel mogelijk water vast te houden, leggen boeren in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel stuwen aan. Hierdoor stroomt het water minder snel weg.