09 december 2022

200ste droogtestuw geplaatst

Op vrijdag 9 december is de 200ste droogtestuw geplaatst in de sloot bij meerdere grondeigenaren in Beltrum. Steeds meer grondeigenaren werken samen met Waterschap Rijn en IJssel om de droogte te bestrijden.

Inmiddels hebben meer dan 420 deelnemers uit de Achterhoek, Liemers en omgeving zich aangesloten. Met deze samenwerking onder het programma ‘Elke druppel de grond in’ wil het waterschap het (regen)water zo lang mogelijk vasthouden in de bodem. Hierdoor kan het water de grond in trekken en de grondwatervoorraad aanvullen.

Na weer een extreem droge voorjaar en zomer, is de herfst ook relatief droog dit jaar. Het neerslagtekort is 310 mm; dat is nog nooit zo hoog geweest voor deze tijd van het jaar. Het waterschap wil samen met partners en grondeigenaren ook deze winter het regenwater dat valt, zo veel mogelijk opvangen in plaats van afvoeren.

Elke druppel de grond in

310 mm

Het neerslagtekort is 310 mm.

420

Deelnemers uit de Achterhoek, Liemers en omgeving

200

Droogtestuwen geplaatst

Elke druppel de grond in

‘Elke druppel de grond in’ is in 2018 gestart. Het bleek een praktisch en laagdrempelige manier om droogte te bestrijden. Deelnemers werden bewust van het belang van water, maar zagen ook direct resultaat op hun grond en omgeving. Inmiddels is het uitgegroeid en doorontwikkeld tot een samenwerking tussen waterschap en meer dan 420 grondeigenaren. Zij bestrijden de droogte met een breed palet van instrumenten zoals keukentafel gesprekken en landschapsanalyses. Hier komen vervolgens de concrete maatregelen uit zoals droogtestuwen, gestuurde drainages, duikerafsluiters, vloeiweiden en het verondiepen van sloten. Alles is maatwerk.

Dashboard van stuwen van Elke Druppel de grond in

Overzicht maatregelen ‘Elke druppel de grond in’

Elke druppel de grond in

Lees welke maatregelen grondeigenaren kunnen nemen om ook mee te helpen met het vasthouden van regenwater en het tegengaan van droogte.

Bekijk mogelijkheden