07 november 2023

Grondwater aangevuld, nu voeren we water af

De bodem in ons gebied is kletsnat. Dat komt omdat het de afgelopen maanden veel heeft geregend. In de zomer hielden we zoveel mogelijk water in ons gebied. Maar nu laten we veel water wegstromen. We vertellen je hoe dit zit.

Grondwater staat hoog voor de tijd van het jaar

Normaal staat het grondwater pas zo hoog aan het einde van de winter. In het voorjaar verdampt er meer water en zakt het grondwater weer. Nu moet de winter nog komen. In de winter zal het regelmatig regenen. Maar het duurt nog tot het voorjaar voordat de verdamping door planten en gewassen op gang komt. Het blijft dus nog een tijd nat.

Vooraad grondwater is fijn, maar teveel is lastig

De voorraad grondwater is weer aangevuld. Dat is goed nieuws. Vorig jaar duurde dat tot halverwege de winter. De natte bodem is wel lastig voor boeren die nog het land op willen. Er staan snel plassen water op akkers en weilanden. Wij hebben last van de natte bodem bij het maaien van sloten en beken. Onze machines zakken dan weg in de bodem.

We zetten onze stuwen lager om ruimte te maken voor regenwater

Dat betekent dat we op dit moment meer water laten wegstromen dan normaal. Dat is nodig omdat we ook in de winter het regenwater moeten opvangen en afvoeren. We willen daarbij zo min mogelijk wateroverlast veroorzaken. We leggen dat hieronder uit.

 

Er is nu weinig ruimte in de grond om water op te slaan. De bodem is verzadigd, de spons zit vol. Na een flinke bui stijgt het water in de beken en rivieren snel. Met de stuwen in een hoge zou het water tot aan de rand van beken en sloten staan. Een fikse regenbui kan er dan niet meer bij.

Onze beken en sloten vervoeren het water naar de Rijn en de IJssel. Normaal stroomt het water vanzelf in deze grote rivieren. Als het bij ons veel regent, regent het meestal ook veel in Duitsland. Het water in Rijn en de IJssel staat dat ook hoger dan normaal. De beken en sloten stromen dan niet meer vanzelf in de rivieren. We pompen het water dan met gemalen naar de Rijn en de IJssel. Dat gaat veel langzamer. Daardoor stijgt het water in de beken nog verder.

Voorbeeld van een stuw die veel water door laat. Dit is Stuw de Pol bij Gaanderen.

Als het grondwater daalt houden we weer water vast

We houden de voorraad grondwater goed in de gaten. Zo beperken we wateroverlast deze winter. En we zorgen ervoor dat we met een goede voorraad grondwater beginnen aan het groeiseizoen van 2024.

 

Flexibel peilbeheer is heel belangrijk

In onze beken regelen we het waterpeil met stuwen. Dat noemen we peilbeheer. Een stuw is ingesteld op een bepaalde waterstand (streefpeil). Is het peil te hoog dan laat de stuw water door, is het peil te laag dan houdt de stuw water tegen. Vroeger hadden we een streefpeil voor de zomer en een streefpeil voor de winter. We kijken nu veel meer naar hoe nat of droog het is en naar de (weers)verwachtingen. Het streefpeil wisselt dus steeds, afhankelijk van de situatie. Dat noemen we flexibel peilbeheer. Door flexibel peilbeheer kunnen we veel beter inspelen op weersveranderingen. Dat is ook nodig want het weer wordt grilliger. Soms is er te weinig water en soms te veel. Dat komt door de verandering van het klimaat.

Bekijk de situatie op dit moment

Bekijk precies hoe nat het is in ons dashboard. Of bekijk ons live-blog met een overzicht va het laatste nieuws