12 juni 2024

Eet geen vis uit Twentekanaal

Rijkswaterstaat heeft ons op 22 mei 2024 verteld over een verhoogde concentratie Hexachloorcyclohexaan (HCH) in het Twentekanaal. De verhoogde concentraties van deze stof werden door Rijkswaterstaat begin van dit jaar voor het eerst gemeten. Rijkswaterstaat en gemeente Hengelo adviseren uit voorzorg geen vis uit het Twentekanaal te eten. We weten nog niet hoe lang dit duurt.

Verhoogde concentraties HCH

HCH is een zeer gevaarlijke stof. De door Rijkswaterstaat gemeten waarde lag ver boven de maximale norm. De norm staat in de Kaderrichtlijn Water en is 0,04 microgram per liter (ug/l). De norm voor het jaargemiddelde is 0,02 ug/l. De verhoogde waarde heeft effect op het leven onder water. Daarom adviseren Rijkswaterstaat en gemeente Hengelo uit voorzorg om geen vis uit het Twentekanaal te eten. We weten nog niet hoe lang dit duurt. Samen met Rijkswaterstaat, gemeente Hengelo, Waterschap Vechtstromen en Vitens meten we nu ook in het water en beken die in de buurt liggen. We kijkenof HCH ook daar in verhoogde concentraties voorkomt. Als we meer weten zetten we dan op onze website.

Lagere concentraties HCH al langer bekend

HCH komt in lagere concentraties al langer voor in het Twentekanaal. Dit komt van bekende bodemverontreinigingen. De concentratie is nu verhoogd. De verontreinigingen komen in het Twentekanaal via het grondwater. Er is al langer een verontreiniging bekend op het voormalige AkzoNobel terrein in de gemeente Hengelo. HCH is ontstaan tijdens de productie van Lindaan. Lindaan is een bestrijdingsmiddel dat met name in de jaren 70 en 80 is geproduceerd in een voormalige AkzoNobel fabriek.

 

Activiteiten op het water Twentekanaal

Drinkwaterbedrijf Vitens pompt geen oppervlaktewater op uit het Twentekanaal voor de drinkwatervoorziening. Iedereen in de regio kan dus schoon en gezond water blijven drinken. Om ons watersysteem in drogere maanden op peil te houden kunnen we op drie locaties water inlaten vanuit het Twentekanaal. Door de gevallen neerslag in de afgelopen maanden staan deze inlaten nog steeds dicht. De komende weken blijft dit nog wel zo als we naar de weersvoorspelling kijken. Activiteiten op het water, zoals roeien, kunnen gewoon doorgaan. Zwemmen was en is daar niet toegestaan. 

Onderzoek en monitoring

Vissen slaan de stof HCH makkelijk op, vooral in het vet van de vis. De concentratie HCH in de vis wordt onderzocht, om te kijken wanneer het negatieve advies weer kan worden ingetrokken. Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo zoeken samen naar de oorzaak van de verhoging. Ze kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om de verhoogde concentraties terug te dringen. 

Om de hoeveelheid verontreiniging te meten heeft Rijkswaterstaat extra meetpunten in het Twentekanaal geplaatst. Ze meten iedere twee weken hoeveel HCH er in het water zit. Eerder werd er elke vier weken gemeten.