29 maart 2023

Hein Pieper nog zes jaar dijkgraaf

Hein Pieper is ook de volgende zes jaar dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel. De benoeming is een Koninklijk besluit. Commissaris van de Koning John Berends beëdigde hem op maandag 27 maart 2023. Pieper is sinds 2011 onze dijkgraaf. Dit is dus de derde periode dat hij dijkgraaf is.  

Toespraak

Eerder stemde het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel al in met zijn voordracht. 

Commissaris van de Koning John Berends sprak tijdens de bijeenkomst over de waarde van schoon water, veilig water en goed waterbeheer. Hij sprak complimenten uit voor het leiderschap en de betrokkenheid van de dijkgraaf. Vooral op het gebied van klimaat, duurzaamheid en internationale samenwerking.  

Wat doet een dijkgraaf? 

Een dijkgraaf is voorzitter van het waterschap. De functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester bij een gemeente. De dijkgaaf is voorzitter van het algemeen bestuur èn het dagelijks bestuur. De dijkgraaf wordt niet gekozen maar benoemd door de koning. 

Koninklijk besluit 

Het algemeen bestuur van het waterschap gaf in juli 2022 een advies. Het algemeen bestuur vind dat Hein Pieper de eigenschappen heeft die een dijkgraaf moet hebben. Hij is open, duidelijk en besluitvaardig. Hij is een voorbeeld is voor de watersector. Hij voerde zijn functie afgelopen jaren goed uit. Het algemeen bestuur gaf haar advies aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Die gaf het weer door naar de Minister van Infrastructuur en Milieu. Zij bereidden het Koninklijk Besluit voor. 

Over Hein Pieper 

Hein Pieper werd in 1962 geboren in Nieuw-Schoonebeek, Drenthe. Hij was  lid van de CDA-fractie voor de Tweede Kamer in 2009-2010. En hij was CDA-partijvoorzitter in Overijssel. Vanaf 2011 is hij dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel. Afgelopen jaren was hij vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen en president van de Europese Vereniging van regionale waterbeheerders, de EUWMA. Hij is vicevoorzitter van de Mission Board. Zij adviseren de Europese Commissie over klimaat en sociale verandering. 

Dijkgraaf Hein Pieper legt de eed af