21 april 2023

Informatieavond dijkversterking Den Elterweg

Op woensdag 10 mei is er een informatieavond over de dijkversterking Den Elterweg Zutphen. Wil je alles weten over dit project? Kom dan naar de Theetuin in Vierakker.

We versterken dijk tussen de Den Elterweg en de woonwijk Zuidwijken in Zutphen. Wil je weten waarom wij de de dijk versterken?  Wil je weten hoe ver het projectteam is? Of wil je jouw kennis en ervaring over de dijk of de omgeving met ons delen? Kom dan op naar de informatieavond

Praktische info

  • Datum: Woensdag 10 mei
  • Tijd: 19:30 tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:15 uur) 
  • Locatie: Theetuin Vierakker - IJsselweg 13 7233 SJ Vierakker

Aanmelden is niet nodig

Dit kun je tijdens de informatieavond verwachten

We laten je tijdens deze avond graag zien hoe ver we met het project zijn. We vertellen wat de laatste onderzoeken tot nu toe hebben opgeleverd. En we vertellen wat er speelt rond het project. We presenteren de uitkomst van het gebruiks- en belevingswaardenonderzoek. In januari en februari van dit jaar reageerden hier meer dan 250 mensen op. Zij woonden vooral dicht bij de dijk of zijn vaak op de dijk.

Informatiemarkt en korte presentaties

De informatieavond bestaat uit een informatiemarkt en korte presentaties. Op de markt kun je terecht met al je vragen en zorgen over de dijkversterking. Ook krijg je informatie over de noodzaak van de dijkversterking. en over de planning, ruimtelijke kwaliteit en hoe we de dijk gaan ontwerpen.

Presentaties

19:45 uur - Resultaten van het gebruiks- en belevingswaardenonderzoek 
20:30 uur - Erfgoed van Liudger door de Liudgerkring 
21:15 uur - Cultuurhistorie en het WOII erfgoed in het projectgebied