19 januari 2023

Minder overlast bij dijkversterking Rijnkade Arnhem  

Wij maken de Rijnkade sterker om Arnhem ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Daarom werken we samen met de gemeente Arnhem .Bouwcombinatie Van der Ven - Ballast Nedam - Hakkers gaat de werkzaamheden waarschijnlijk uitvoeren.

Zo weinig mogelijk overlast

Tijdens de werkzaamheden stoten we zo weinig mogelijk stikstof en fijnstof uit. En we willen zo min mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaken. Bouwcombinatie Van der Ven - Ballast Nedam - Hakkers scoorde hier het beste op. Ook scoorde ze het beste op prijs en kwaliteit. Daarom mag deze bouwcombinatie de dijkversterking waarschijnlijk uitvoeren. Begin februari nemen wij hierover een definitief besluit. Daarna begint de bouwcombinatie gelijk met de voorbereiding van de dijkversterking. De werkzaamheden beginnen in het najaar van 2023 en duren waarschijnlijk tot eind 2025.   

Rijnkade wordt veiliger, groener en gezelliger 

De Rijnkade is een dijk we aanpassen. Dit doen wij om klaar te zijn voor de toekomstige klimaat- en hoogwaterscenario’s. We maken de kade veiliger en er komt ook meer ruimte voor ontmoetingen, horeca en wandelaars. Het ontwerp is bedacht samen met bewoners, horeca en andere ondernemers die wonen en werken op de Rijnkade.  

Samenwerken 

In dit dijkversterkingsproject werken wij samen met gemeente Arnhem en Provincie Gelderland. De dijkversterking Rijnkade is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). We versterken een groot deel van de dijken in Nederland. Dit is de grootste dijkversterkingsoperatie in Nederland -sinds de Deltawerken. Het gaat om ongeveer 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen. 

Meer over de versterking van de Rijnkade

Wil je meer weten over de versterking van de Rijnkade in Arnhem? Bekijk dan de pagina over dit project. 

Lees meer over het versterken van de Rijnkade