24 maart 2023

Natte maand zorgt voor mooie voorraad water

Kijk naar buiten: het regent vaak. De maand maart is natter dan normaal. We zijn hier blij mee. We beginnen het voorjaar met een mooie voorraad (grond)water. Op sommige plekken willen we nog wel wat meer grondwater.

Maand maart is kletsnat

Aan het begin van de maand was het nog droger dan normaal. De afgelopen weken regende het veel. Er viel in maart al 60 millimeter regen. We verwachten voor de komende twee weken nog ongeveer 55 millimeter. In totaal is dat ruim twee keer zoveel regen als normaal in maart.

Kolkend water bij de stuw de Pol in de Oude IJssel

Kolkend water in de Oude IJssel bij stuw en sluis de Pol (Gaanderen).

Waterstanden op peil, meer is welkom

De waterstanden in de rivieren, beken en sloten zijn op peil. In de lage delen van ons gebied is nu ruim voldoende grondwater. In de hogere delen van ons gebied is het grondwater ook aangevuld. Hier willen we nog wel wat meer grondwater. Dan hebben we meer reserve voor droge perioden. Dit is bijvoorbeeld zo op de hoge zandgronden bij Zelhem.

Anders dan in 2022

In 2022 was de situatie heel anders. Toen was het op 1 april droger dan normaal. De zomer van 2022 was ook droog. We kunnen natuurlijk niet voorspellen hoe het dit jaar gaat.

We houden nog steeds water vast

We houden het water het hele jaar zo goed mogelijk vast. Zeker bij de hogere zandgronden van ons gebied. Wij laten zoveel mogelijk water de grond in trekken. Dit doen we in onze rivieren, beken en sloten en op onze gronden. We nemen samen met anderen (droogte)maatregelen. Bijvoorbeeld met boeren, overheden, (water)bedrijven, inwoners, landgoedeigenaren, bos-, natuur- en andere organisaties.

Meer over droogte

Wil je alles weten over droogte? Of ben je benieuwd naar de waterstanden van dit moment? Kijk dan op onze droogte pagina.

Alles over droogte