10 mei 2023

Nieuw college bekend

Wij hebben een nieuw dagelijks bestuur en een nieuw bestuursakkoord. In het college zitten BBB, Water Natuurlijk, VVD en LTO. 

Dagelijks bestuur bekend

Het dagelijks bestuur noemen we ook wel college van dijkgraaf en heemraden. Iedereen in het dagelijks bestuur gaat over een aantal onderwerpen. Dat noemen we aandachtsvelden. Hieronder staan wie er in het dagelijks bestuur zitten en waar ze over gaan.

  • Dennis Wolsink (BBB): Waterketen, gezonde leefomgeving 
  • Antoinet Looman (Water Natuurlijk): Waterveiligheid, veilig gebied 
  • Floor Wissing (VVD): Financiën, circulare economie en energietransitie 
  • Peter Schrijver (landbouwsector/LTO): Watersysteem, klimaatrobuust gebied 
  • Hein Pieper: calamiteiten(-beheersing), communicatie, internationale betrekkingen. 
Dagelijks bestuur. Van links naar rechts Hein Pieper, Floor Wissing, Cor Roos, , Antoinet Looman, Peter Schrijver, Dennis Wolsink

v.l.n.r. Hein Pieper (dijkgraaf), Floor Wissing (heemraad), Cor Roos (secretaris directeur) , Antoinet Looman (heemraad), Peter Schrijver (heemraad), Dennis Wolsink (heemraad).

Waar werken wij de volgende vier jaar aan?

De volgende vier jaar werken wij aan een watersysteem dat voorbereid is op klimaatverandering. We werken aan veilige en sterke dijken. Ook willen we schoner water. We werken circulair en klimaatneutraal. Het algemeen bestuur wil ons beleid verder invullen samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Deze partners zijn erg belangrijk voor de toekomst.  

De onderwerpen in het bestuursakkoord zijn niet nieuw. We werkten hier ook de laatste jaren al aan. Ze staan ook in het Waterbeheerprogramma. We hebben al mooie resultaten geboekt. 

Bestuursakkoord

Het bestuursakkoord  is samen gemaakt met alle partijen uit het algemeen bestuur. In het bestuursakkoord staat welke richting het beleid op gaat. Er staat ook in welke onderwerpen wij de komende vier jaar aanpakken. In het bestuursakkoord staat in hoofdlijnen wat wij willen bereiken in ons gebied. Het algemeen bestuur bepaalt nog hoe snel we dat willen. We kijken regelmatig hoe het gaat en of we onze doelen halen. Zo kunnen we ons beleid snel aanpassen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als er nieuwe wetten komen.