09 november 2022

Nieuwe tarieven voor waterschapsbelasting 2023

De waterschapsbelasting gaat in 2023 voor iedereen omhoog. Dit is nodig om te kunnen blijven zorgen voor sterke dijken, schoon water en het aanpassen aan klimaatextremen zoals wateroverlast en droogte. Ook hebben wij net als iedereen te maken met de hogere energie- en grondstofprijzen.

Niet alle kosten doorberekend

Het bestuur kiest ervoor om deze hogere kosten niet helemaal te door te rekenen in de tarieven.  Zo stijgt de waterschapsbelasting niet nog meer in deze onzekere, dure tijden. De nieuwe tarieven gelden voor inwoners, bedrijven, agrariërs, gemeenten, bos- en natuureigenaren in ons gebied.

Tarieven stijgen met 5 tot 7 %

De tarieven stijgen met 5% tot 7%. Hoeveel je precies betaalt hangt af van de grootte van je huishouden, de waarde van je huis of bedrijf en van hoeveel grond je hebt. Een alleenstaande huurder betaalt bijvoorbeeld 63 eurocent per maand meer. Een gezin in een koophuis (met een waarde van € 300.000) betaalt € 1,74 per maand extra. 

 

De waterschapsbelasting is niet bij alle waterschappen even hoog. Dat komt vooral doordat de gebieden van elkaar verschillen. Waterschap Rijn en IJssel heeft nog steeds één van de lagere tarieven in Nederland.