04 juli 2024

Nieuwe techniek RWZI Winterswijk voor schoner water in de beek

Wij breiden de rioolwaterzuivering in Winterswijk uit. Dankzij een nieuwe techniek kunnen we het afvalwater nog schoner maken. Deze techniek verwijdert ook medicijnresten, ammonium en fosfaat. Het schoongemaakte water gaat naar de Groenlose Slinge. Hierdoor valt de beek in de zomer niet droog én wordt het water in de beek schoner. Dit is goed voor de planten en dieren die er leven. 

De nieuwe techniek is een combinatie van ozon en belucht actief-koolfiltratie. Deze extra ‘stap’ vindt plaats aan het einde van het bestaande zuiveringsproces. Dit gebeurt door het water eerst met ozon te behandelen. In acht grote tanks met actief-kool filteren we het water. Hierdoor kunnen we medicijnresten, ammonium en fosfor beter verwijderen. Het gezuiverde water is dan veel schoner en dus ook de beken en rivieren waar dit gezuiverde water heen gaat worden schoner. 

Werkzaamheden

Deze week zijn nieuwe tanks geplaatst. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin 2025 klaar. Voor de ontwikkeling van de waterzuivering werken wij samen met ADS Groep, Pannenkoek GWW, Nijhuis Saur Industries, Moekotte en Witteveen en Bos. We werken samen in de Combinatie Lokaal Circulair Water. 

Een kraan hijst grote tanks op hun plek bij de RWZI in Winterswijk

Luchtfoto rioolwaterzuivering Winterswijk en de nazuivering die in aanbouw is.

Natuurlijke nazuivering

Daarnaast maken wij een ontwerp voor een natuurlijke nazuivering. Planten en de bodem hebben een natuurlijke zuiverende werking in het oppervlaktewater. Daardoor kunnen ze de laatste ammoniumresten verwijderen en krijgt het water weer genoeg zuurstof. De natuurlijke nazuivering ligt naast het terrein van de waterzuivering. 

Meer acties voor schoon water rond Winterswijk

De concentratie medicijnresten in het water van de beken rond Winterswijk is hoger dan op andere plekken. Ook de effecten op het waterleven zijn groter. Dit bleek uit onderzoek van het waterschap. Het waterschap past daarom niet alleen de zuivering in Winterswijk aan, maar onderneemt ook actie met andere organisaties. Zo geeft het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) vanaf 3 juni 2024 plaszakken uit

Op dit moment halen we ongeveer de helft van de medicijnresten uit het afvalwater. Met het verbeteren van de zuivering en de plaszakken kunnen we 70 tot 80 procent van de medicijnresten verwijderen. 

Slimme gemalen

De waterzuivering (RWZI) werkt het best bij een zo constant mogelijke aanvoer van afvalwater. Om dit te bereiken werken we samen met de gemeente Winterswijk aan het verbeteren van het watertransport. Dat doen we met ‘slimme gemalen’. De technologie van deze gemalen zorgt ervoor dat het water indien nodig kunnen bufferen in het gemeentelijk riool. We kunnen het dan geleidelijk naar de waterzuivering pompen. 

Met de verbeteringen aan de waterzuivering dragen we samen met onze partners bij aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). In de KRW staan de Europese doelen voor schoon water. 

Inwoners en bedrijven hebben ook een rol

Waterschapsbestuurder Dennis Wolsink is tevreden met de uitbreiding van de waterzuivering in Winterswijk: “We hebben een mooie stap gemaakt met deze verbetering. Wat niet in het water terechtkomt, hoeven we er ook niet uit te halen. Hier kunnen we als inwoners ook aan bijdragen. Met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix delen we bijvoorbeeld plaszakken uit. Hiermee voorkomen we dat contrastvloeistoffen in onze zuivering terechtkomen. Ook werken we samen met apotheken om mensen te stimuleren om overgebleven medicijnen weer in te leveren en niet door het toilet te spoelen.’