25 augustus 2023

Ondertekening afspraken Boswachterij De Meene

Samen met Staatsbosbeheer passen wij Boswachterij De Meene bij Ruurlo aan. De Baakse beek stroomt door het gebied. We zorgen dat het gebied beter tegen droogte kan. We houden water langer in het gebied. Rudi Gerard (Waterschap Rijn en IJssel) en Arjan Snel (Staatsbosbeheer Gelderland) zetten hun handtekening onder de gemaakte afspraken. 

Baakse beek minder diep

We maakten een plan in overleg met inwoners en gebruikers van het gebied. We maken de Baakse Beek minder diep. Een andere beek in het gebied dempen we. Deze beek zuigt veel water weg uit het gebied. Door deze maatregelen wordt het grondwater in het gebied hoge. Dit is goed voor de natuur. Het plan is onderdeel van de ‘Ontwikkelvisie Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst’.

Planning

We starten met de maatregelen in november 2023. Er zijn dan graafmachines aan het werk. Op sommige plekken zie je tijdelijk bulten met zand worden geplaatst. We een rondleiding in het gebied met uitleg over de werkzaamheden.

Rudi Gerard en Arjan Snel ondertekenen de Realisatieovereenkomst Boswachterij De Meene

Onze directeur Rudi Gerard (rechts) en Arjan Snel (links) van Staatsbosbeheer ondertekenen de Realisatieovereenkomst Boswachterij De Meene.