03 februari 2023

Partijen en kandidaten waterschapsverkiezingen 2023 bekend

De politieke partijen en kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel zijn bekend. Bij de verkiezingen op 15 maart 2023 kan je stemmen op CDA, Water Natuurlijk, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), VVD, Vrienden van de Berkel, 50PLUS, AWP voor water, klimaat en natuur, OndernemendWater en BBBLees meer over de groeperingen die meedoen aan de verkiezingen.

Water speelt een belangrijke rol in Nederland. Sterke veilige dijken, wateroverlast of juist droogte, waterkwaliteit en het zuiveren en hergebruiken van afvalwater: waterschappen gaan over deze thema’s. Hierbij spelen meer belangen mee. Bijvoorbeeld natuur, landbouw, veiligheid, gezondheid en recreatie. Door te stemmen, heb je invloed op de keuzes die het bestuur van het waterschap maakt.

Stemmen op 15 maart

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. In heel Nederland kunnen inwoners boven de 18 jaar stemmen.

Hulp nodig bij het stemmen? Ga naar de stemwijzer.

Waterschapsbestuur

Het algemeen bestuur van het waterschap bestaat uit 30 leden en is verantwoordelijk het strategische beleid en de beleidskaders van het waterschap. Tijdens de waterschapsverkiezingen kies je de leden van ons nieuwe algemeen bestuur. 

Je kan 26 leden kiezen. De andere 4 leden hebben geborgde zetels. Er zijn er 2 voor vertegenwoordigers van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). En er zijn er 2 voor LTO Noord.