20 juni 2024

PFAS vervuiling in zwemplas De Betteld en Oosterwijkse Vloed

Wij hebben hoge concentraties PFAS gemeten in zwemplas De Betteld in Zelhem, een deel van de Oosterwijkse Vloed en een klein stukje van de Baakse Beek. Vermijd uit voorzorg elk contact met het water. 

Vermijd contact met water door mens en dier

Dat geldt voor de volgende locaties:

  • Zwemplas De Betteld in Zelhem,  
  • De Oosterwijkse Vloed (van De Betteld tot de Baakse Beek),  
  • De Baakse Beek (tussen de Oosterwijkse Vloed tot aan de IJssel).

De concentraties PFAS zitten hier boven de landelijke norm.  Het is nog niet helemaal bekend wat het effect van de gemeten concentraties is op de gezondheid. Daarom is het advies om uit voorzorg het water niet te gebruiken om te drinken, zwemmen, spelen of sproeien. Dat geldt voor mensen en (huis)dieren.  

Maatregelen genomen

De provincie heeft een zwemverbod ingesteld voor de recreatieplas. Het waterschap heeft de zwemplas afgesloten van de Oosterwijkse Vloed om verdere verspreiding te voorkomen. Ook plaatst het waterschap borden langs de beek en stelt zo snel mogelijk een verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater. Mensen die wonen of grond hebben aan de beken of zwemplas hebben een brief gehad. Volgende week is er voor aanwonenden een informatiebijeenkomst. 

Oorzaak en verspreiding nog onderzocht

Het waterschap en de provincie onderzoeken op verschillende plekken of ook hogere concentraties PFAS in het grondwater en in de bodem zitten. De onderzoeken duren enkele weken. Op basis van de resultaten bepalen we of meer onderzoek of meer maatregelen nodig zijn.  

Bij toeval ontdekt

De PFAS besmetting kwam bij toeval aan het licht. Zwemplas De Betteld was onderdeel van een landelijk steekproef. In deze proef werd bij een meerdere zwemwateren gemeten of er PFAS in het water zit. Uit de metingen bleek dat er bij De Betteld heel hoge concentraties PFAS in het water zitten. Naar aanleiding daarvan heeft het waterschap ook gemeten in de Oosterwijkse Vloed. Deze beek staat namelijk in verbinding met de zwemplas.