07 juni 2024

Rijn bereikte vanochtend hoogste punt

De Rijn heeft vanochtend waarschijnlijk het hoogste punt bereikt. Bij meetpunt Lobith was de waterstand toen 12,86 meter boven NAP. De komende dagen zal het water weer zakken. 

Lokaal overlast

Onze dijken kunnen de waterstand goed aan. Lokaal is er overlast door water in de uiterwaarden of kwelwater. We houden onze dijken de komende dagen natuurlijk nog goed in de gaten.