18 januari 2023

Sproei- en oppomp verboden opgeheven

Je mag weer water pompen uit de beken, rivieren en sloten in de Achterhoek en de Liemers. Door de regen van de afgelopen weken zit er weer genoeg water in de rivieren en beken. Er is nog niet overal genoeg grondwater. Maar in de kwetsbare natuurgebieden De Zumpe en Stelkampsveld is het grondwater weer ‘normaal’ voor deze tijd van het jaar. Je mag in en om deze gebieden dus weer grondwater oppompen. Je moet je bij het oppompen van water natuurlijk wel houden aan de normale regels. Die vind je bij direct regelen

Water opvangen en vasthouden

De afgelopen jaren namen wij allerlei maatregelen om het regenwater op te vangen. we zetten de stuwen in rivieren en beken op de hoogste stand. Ook plaatsten we 200 stuwen in sloten in het landelijk gebied. En we richtten landgoederen en natuurgebieden anders in. Steeds meer inwoners, grondeigenaren en organisaties nemen samen met ons maatregelen. Vooral de hoge zandgronden in de Achterhoek hebben last van de droogte. Dat komt door hun ligging. We hebben hier geen mogelijkheden om water uit de grote rivieren naar deze gronden te pompen.

Situatie nog wel kwetsbaar

De situatie is nu stabiel genoeg om de geldende verboden op te heffen. Met de verboden wil het waterschap de (grond)watervoorraad aanvullen en kwetsbare natuur beschermen. De verboden gingen afgelopen zomer in en golden tot 18 januari 2023. Het water onder en boven de grond is nog wel kwetsbaar, daarom moeten we het (regen)water blijven vasthouden.