16 augustus 2023

Sproeiverbod opgeheven

Je mag vanaf woensdag 16 augustus 2023, 12.00 uur in ons gebied weer water uit de beken, rivieren en sloten pompen. Door de regen van de afgelopen is er weer genoeg water. De normale regels voor het oppompen van water gelden weer. 

Van heel droog naar heel nat 

In mei en juni was het heel droog. Er dreigde blijvende schade aan de natuur. En het water werd minder schoon. Vissen hadden het soms moeilijk. Daarom was het vanaf 23 juni verboden om water uit beken en sloten te halen. Daarna regende het heel veel. In de eerste week van augustus regende het zelfs meer dan normaal in de hele maand. Nu is er weer genoeg water in ons gebied. Het verbod is niet meer nodig. 

Dit jaar laat zien hoe heftig en snel het weer kan schommelen. We moeten blijven werken aan oplossingen. We kunnen allemaal iets aan doen. Haal je nu tegels uit je tuin, maak een stuw in je sloot of pas je landbouw- of natuurgrond aan. Of ben gewoon zuinig met water. Het helpt echt!

Dijkgraaf Hein Pieper

Ons gebied blijft gevoelig voor droogte 

Het is de vijfde keer in zes jaar tijd dat het extreem droog is in deze regio en dat wij zo'n verbod moesten instellen. Er is nu weer genoeg water in ons gebied, maar we passen goed op. Ons gebied extra gevoelig voor droogte. Dat komt doordat ons gebied voor een deel op hogere zandgrond ligt. We kunnen maar op heel weinig plekken water uit de grotere rivieren in onze beken pompen. De laatste jaren hebben we samen met allerlei mensen en bedrijven zoveel mogelijk (regen)water opgevangen. Zo komt er genoeg water in de grond. Onze stuwen stonden zo hoog mogelijk, we plaatsten extra stuwen, en we pasten landgoederen en natuurgebieden aan. Steeds meer inwoners en grondeigenaren weten hoe belangrijk het is om water op te vangen. 

 

Zie ook onze webpagina www.wrij.nl/droogte met de (grond)waterstanden op dit moment, maatregelen en tips.