23 mei 2024

Start dijkversterking Grutbroek Doetinchem

Donderdag 23 mei starten de werkzaamheden op het industrieterrein Grutbroek in Doetinchem. We versterken en verhogen de kade langs de Oude IJssel. Aannemer Van Heteren Weg- en Waterbouw voert de werkzaamheden uit over een stuk van 340 meter.

Waarom moet de kade sterker?

We versterken de kade, omdat deze ook in de toekomst veilig moet zijn. Door de veranderingen in ons klimaat krijgen we vaker te maken met hoogwater. Daar moeten dijken tegen kunnen. De dijken in Nederland worden elke twaalf jaar gekeurd. Tijdens de laatste keuring bleek dat de dijk bij Doetinchem nog niet klaar is voor de waterstanden van de toekomst. Deze dijkversterking valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierin werken de 21 Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 

Wat doen we?

We versterken de dijk langs de Oude IJssel bij industrieterrein Grutbroek in Doetinchem. Op sommige plekken maken we de dijk hoger. Ook vervangen we een deel van de damwanden. Een damwand is een stalen wand die rechtop staat langs het water. Hier bovenop komt een keerwand. Voor de dijkversterking halen we de bestrating op de dijk weg. We zorgen er dan meteen voor dat het regenwater op het industrieterrein beter wegstroomt. De werkzaamheden duren tot het einde van dit jaar.

Bijna geen trillingen

“Het was een uitdaging om een ontwerp te maken waar bedrijven geen last van hebben van werkzaamheden tijdens de uitvoering. We kozen voor een keerwand op palen. Hiermee veroorzaken we bijna geen trillingen en hebben de bedrijven zo min mogelijk overlast en schade van de werkzaamheden.”, aldus heemraad Antoinet Looman. Op deze manier versterken we nog meer dijken in ons gebied: met en voor de omgeving. Zo kunnen ook de generaties na ons veilig wonen en werken. 

 

Onthulling bouwbord Grutbroek

Heemraad Antoinet Looman onthult het bouwbord.