27 maart 2023

Tijd voor biodiversiteit

Wij verbeteren de biodiversiteit in ons gebied. Biodiversiteit is alles wat leeft; de verschillende planten, dieren, micro-organismes en schimmels. Door een goede biodiversiteit kunnen we beter zorgen voor schoon en voldoende water en veilige dijken. Ook is het belangrijk voor landbouw, natuur en recreatie. Het is tijd voor meer biodiversiteit!

Steeds minder soorten

De biodiversiteit in Nederland staat er niet goed voor. De achteruitgang gaat sneller dan ooit. En dat is een probleem. Want een gezonde natuur is de basis voor een gezonde leefomgeving. We willen daarom de biodiversiteit verbeteren.

Kansen

We zien veel kansen. We gaan aan de slag om de biodiversiteit te verbeteren op en bij dijken, rivieren, sloten, beken, eigen terreinen en terreinen die we in ons beheer hebben. Ook bij (nieuwe) projecten staat biodiversiteit nu hoog op de agenda. We kijken naar hoe we het gebied zo goed mogelijk kunnen inrichten, beheren en onderhouden.

Brede onderhoudspaden

Ook voor onze onderhoudspaden langs het water zijn er kansen. De komende vijf jaar willen we 70 kilometer aan onderhoudspaden breder maken. Hierdoor kunnen we handiger en veiliger werken aan het onderhoud. Ook zijn brede onderhoudspaden beter voor de waterkwaliteit én de biodiversiteit.

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Biodiversiteit  zegt iets over hoeveel verschillende soorten er op aarde zijn. Als de biodiversiteit hoog is zijn er veel verschillende soorten planten, dieren, algen, bacteriën en schimmels. Ze leven op veel verschillende manieren met elkaar samen. Voor elke soort is wel een geschikt plekje om te leven.

Een gebied met veel afwisseling in soorten kan beter tegen veranderingen. Als één soort ergens niet overleeft nemen andere soorten de plek en functie over. Een gebied met een hoge biodiversiteit kan  dus beter tegen klimaatverandering. En er zijn minder snel ziektes en plagen.