12 juli 2023

Werkbezoeken Kamerleden in teken van droogte

Op 11 en 12 juli organiseerde de Unie van Waterschappen samen met ons een werkbezoek voor Tweede Kamerleden Eva van Esch (PvdD) en Eline Vedder (CDA). De werkbezoeken gingen over droogte en het anders omgaan met water.

Anders omgaan met water

Heemraden Peter Schrijver en Antoinet Looman ontvingen de gasten op landgoed Wildenborch en 't Medler in Vorden. Daar namen wij maatregelen om anders om te gaan met water. En we verhoogden de grondwaterstand. Zo maken we de Baakse Beek ondieper, waardoor er minder grondwater wegstroomt. Ook krijgt de beek via gegraven geulen (een verlaging in de bodem) meer ruimte. Dit doen we samen met grondeigenaren, boeren en pachters in het gebied. Met een rondleiding lieten we de Kamerleden de eerste effecten van de maatregelen zien.

Heemraad Peter Schrijver met kamerleden op Landgoed Wildenborch

Heemraad Peter Schrijver vertelt de kamerleden over het project.

Waterneutrale woningen

Ook vertelden we de Kamerleden informatie over het bouwen van woningen op een duurzame en waterneutrale manier. In de Heuvelstraat in Silvolde worden zulke woningen gebouwd. Hier maken we van regenwater in de wijk drinkwater. Dit drinkwater wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de vaatwasser, wasmachine en de douche. Nadat het water gebruikt is, maken we het in de wijk schoon en komt het weer in de bodem terecht.

Elke druppel de grond in

Aan het eind van hun bezoek gingen de Kamerleden naar een boer om te kijken naar het project ‘Elke druppel de grond in’. In dit project kijken we samen met grondeigenaren naar manieren om water vast te houden. Elk gebied is anders en heeft een andere aanpak nodig. Samen met de grondeigenaar overleggen we welke maatregelen mogelijk zijn. Zo werken boeren en andere grondeigenaren mee aan het anders omgaan met water. Voorbeelden van maatregelen zijn drainagesystemen, droogtestuwen aanleggen en sloten ondieper maken.

Werkbezoeken Tweede Kamerleden

De Unie van Waterschappen organiseert regelmatig werkbezoeken voor Kamerleden. Om meer informatie te geven over actuele politieke onderwerpen, zoals droogte.

Heemraad Antoinet Looman en Kamerleden staan in een weiland bij 't Medler

Heemraad Antoinet en Kamerleden staan in een weiland bij 't Medler